Vissza a főoldalra

„Ahol szükség ott segítség – a generációk közötti párbeszéd erősítése Hajdúböszörményben”

Projekt azonosítószám: EFOP-1.3.5-16-2016-00808

Projekt megvalósítási időszak: 2017. június 01-től 2020. május 31-ig

A projekt összköltsége: 24. 986. 671,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Főpályázó: Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ

Képviselő: Kertész Andrea Mária egyben a projekt szakmai vezetője

Projekt tartalma: Projektünk célja volt, a jelen projekt keretében megvalósult rendezvények és események a lehető legtöbb fiatalt és időst hozta össze. A két generáció számtalan dolgot tanult egymástól, amig a fiatalok merítettek az idősek élet-tapasztalataiból, addig az idősek betekinthettek felgyorsult világunkba, ahol a technika meghatározza életünket. A generációk közötti párbeszéd erősítéséhez szorosan kapcsolódott az idősek segítése iránti felelősségvállalás növelése. A projektben található különböző komplex tevékenységek hatása nem csak a megvalósítás ideje alatt, de hosszú távon is szolgálja a célcsoporttagok lelki egyensúlyát, önérdekérvényesítő képességét, a társadalmi együttélés hatékonyságát, valamint csökkenti a hátrányos megkülönböztetést.

Projektünk fontos részét képezte továbbá, hogy az általunk összegyűjtött információk, tanácsok, jó gyakorlatok hosszú távon szolgálják a célcsoporttagokat, a helyi szakembereket és a térség valamennyi lakosát.

A programjainkat minden esetben célcsoport-specifikusan alakítottuk ki. Minden egyes programelem olyan készségeket, képességeket és ismeretanyagot kísérelt meg átadni a projekt során, amely az adott réteg számára szükséges és befogadható.


„Fogyatékosokat és időseket segítő missziós tevékenységek a hajdúböszörményi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központban”

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00252

Megvalósítás: 2018. március 1-től 2020. február 29-ig

A projekt összköltsége: 49. 931. 432,- Ft

Konzorciumi partner: Hendicepes Gyermekeket Segítő Egyesület

Támogatás: 100 %

Projekt tartalma: Projektünk célja volt, egy olyan közösségfejlesztő és hátránykompenzációs tevékenységcsomag összeállítása, amelyen keresztül csökken az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés a térségben, nő a lakosság társadalmi részvétele, aktivitása, erősödik a társadalmi kohézió. A projektben található különböző komplex tevékenységek hatása nem csak a megvalósítás ideje alatt, de hosszú távon is szolgálja a célcsoporttagok lelki egyensúlyát, önérdekérvényesítő képességét, a társadalmi együttélés hatékonyságát, valamint csökkenti a hátrányos megkülönböztetést.

Projektünk fontos részét képezte továbbá, hogy az általunk összegyűjtött információk, tanácsok, jó gyakorlatok hosszú távon szolgálják a célcsoporttagokat, a helyi szakembereket és a térség valamennyi lakosát.

A projektben aktívan résztvevő, tanácsadást igénybevevő, tréningen, rendezvényen, programokon legalább három alkalommal megjelenő, a megjelölt célcsoportok valamelyikéhez tartozó személyek száma 76 fő volt. A programjainkat minden esetben célcsoport-specifikusan alakítottuk ki. Minden egyes programelem olyan készségeket, képességeket és ismeretanyagot kísérelt meg átadni a projekt során, amely az adott réteg számára szükséges és befogadható.